Satu lawan terlalu banyak, Seribu kawan terlalu sedikit